Persoonsgegevens bezoekers website

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat jouw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven.

Wij verzamelen niet-identificeerbare informatie over gebruikers van de website zoals bijvoorbeeld datum en tijd van toegang, de bron vanwaar je rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat je gebruikt, de onderdelen van de website die je bezoekt, de pagina’s van de website of app die je hebt bezocht, informatie over het type apparaat dat je gebruikt en het materiaal dat je opstuurt of downloadt van de website.

WegMoo maakt gebruik van cookies en web statistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op jouw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. Je kunt hier meer over lezen in onze cookieverklaring.

Zodra je gegevens aan ons verstrekt, door het invullen van een formulier, doen van een sollicitatie of inschrijving, verwerken wij die gegevens die je aan ons verstrekt.

Wij vragen jou om ons enkel informatie te verstrekken die juist en relevant is.

Wij verzamelen persoonsgegevens van jou, om;

– Te kunnen reageren op vragen, tips, feedback, sollicitaties of verzoeken indien je daarvoor een
formulier hebt ingevuld of gegevens hebt achtergelaten;
– informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en deze beter te kunnen afstemmen op
jouw wensen en kwaliteiten;
– je e-mails te kunnen sturen zoals nieuwsbrieven of vacature-alerts,
– jouw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te
kunnen verbeteren of je beter van dienst te kunnen zijn.

Hoelang bewaren wij jouw persoonsgegevens

Wij bewaren jouw gegevens om te kunnen voldoen aan het doel waarvoor het verzameld is. De vereiste bewaartermijn bepalen we aan de hand van wet- en regelgeving en eventuele claimrisico’s waarbij het uitgangspunt is dat wij de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. Het bewaartermijn is nu 7 jaar. Zie ook onze cookieverklaring.