Medical Service WegMoo

Met de reeds verworven uitgebreide kennis in transport en ondernemen waren Cees van Wegen en Annemie Mooren zeer geïnteresseerd toen in 2019 medische repatriëring op het pad kwam. Met een ambulance cliënten ophalen in het buitenland en deze onder de correcte medische begeleiding transporteren naar Nederland.


Hierdoor kwamen een aantal specialismen bij elkaar. Het transport (Cees van Wegen) en de zorg (Annemie Mooren).


Na een aantal maanden schaduw mee te draaien met de voormalige eigenaar hebben we kunnen inzien wat er goed gaat en wat er niet goed gaat. Hierdoor zijn we in de gelegenheid geweest om een goede start te maken.  


De apparatuur is waar nodig gerepareerd, nieuwe kleding, nieuwe leveranciers, nieuwe contacten en connecties.


Nu met onze certificering in de pocket zijn we druk bezig met het uitbreiden van onze contracten. We zijn nu in de gelegenheid om een breder aanbod aan diensten te bieden.
– Ritten via Alarmcentrales
– Inzet op festivals en evenementen
– Particuliere ritten


We zijn open, eerlijk in de keuzes die we maken en het beleid dat we voeren. We spelen in op de ontwikkelingen en leren elke dag bij. We zijn een groeiend bedrijf.

“We waarderen ieders kwaliteiten
Zeggen wat we doen
Doen wat we zeggen
Delen lief en leed
Werken samen
Zijn we positief, eerlijk en collegiaal.”

Visie

De visie van Medical Service WegMoo is het verlenen van verantwoorde ambulance zorg.

De zorg die beroepsmatig wordt verleend om een cliënt binnen het kader van zijn aandoening of letsel hulp te verlenen waar nodig adequaat te vervoeren met inachtneming van datgene wat op grond van algemene beschikbare medische en verpleegkundige kennis vereist is, met op de achtergrond medische ondersteuning van een arts.

Missie 

De missie voor de toekomst is het verbeteren van de kwaliteit en de uitbreiding van onze diensten.

Service en Kwaliteit

Medical Service WegMoo staat garant voor kwaliteit, service, kennis en transparantie.

Met onze protocollen, kennis en ervaring is er een goede basis opgebouwd welke nog steeds verder wordt uitgebreid. Dagelijks leren we meer en breiden we deze uit met onze ervaringen. De protocollen zijn opgesteld aan de hand van de eisen van de wet en aangevuld met onze kennis en ervaring.

Klachten

Indien een (vertegenwoordiger van een) cliënt onverhoopt ontevreden is over de bij Medical Service WegMoo ontvangen zorg, dan kan een klacht worden voorgelegd aan het bestuur of de vertrouwenspersoon/ klachtenfunctionaris binnen Medical Service WegMoo.
We zullen al het mogelijke doen om tot een adequate oplossing of tot een verbetering te komen. Indien dit onvoldoende blijkt en de klacht blijft bestaan, kan de klacht gemeld worden bij een externe geschillencommissie. Medical Service WegMoo is aangesloten bij De Geschillencommissie Zorg.

Erkenningen

Medical Service WegMoo is HKZ gecertificeerd.

HKZ kleine organisaties via Certificeringsinstelling KIWA

Waarom certificeren?

Als ondernemer willen wij kunnen aantonen dat onze diensten, processen en medewerkers voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, efficiency, controle en duurzaamheid.
Graag willen wij u dit laten zien aan de hand van onze certificering.