Coöperatie WegMoo & Co B.A.

‘Samen staan we sterker’

Dat is de kern van coöperatief ondernemen. In een coöperatie werken leden samen om zo meer te bereiken dan ieder voor zich.

Coöperaties hebben een collectief doel met een zakelijke basis. De leden, ondernemers, bundelen hun krachten in de coöperatie om hun individuele doelen gezamenlijk te bereiken. Het uiteindelijke doel van een coöperatie is een waardeverbetering voor de leden.

Een coöperatie is geen gewoon bedrijf. Het is een vereniging mét een bedrijf. De activiteiten dat het bedrijf voorziet in de behoeften van de leden.

Welke dat zijn, dat is vastgelegd in de statuten van de coöperatie. In het algemeen gaat het om bedrijfsmatige activiteiten die de leden niet, niet renderend genoeg of niet goedkoop genoeg zelf kunnen uitvoeren.

Voor het transport heeft dat alles te maken met de NIWO. Een ZZP’er in in het transport nergens zonder de NIWO vergunning.

Door hun lidmaatschap van de Coöperatie hebben ze gebruiksrecht van de NIWO.
Dit geld ook voor ZZP’ers met een vrachtwagen die niet in de gelegenheid zijn zelf hun eigen NIWO te behalen.

Door deze activiteiten bij de coöperatie te leggen worden schaalvoordelen gerealiseerd waardoor de leden economisch voordeel genieten of worden ontzorgd in hun eigen activiteiten en daarmee kosten besparen.

Bijvoorbeeld bij

– de inkoop van bedrijfsbenodigdheden.
– zelfstandige ondernemers die bij bepaalde opdrachten onder één naam hun diensten aanbieden
– werkzaamheden uitbesteden aan hun gezamenlijke coöperatieve onderneming

De gewone bedrijfskundige wetten gelden ook voor het voeren van een bedrijf binnen een vereniging.

Eigen vervoerder?

Bent u een ondernemer en levert u alleen eigen goederen. Dan heeft u alleen eigen vervoer.
Besluit u om ook terug te gaan laden? Dan kunnen wij u helpen met onze NIWO.


Winst als middel

Anders dan bij andere ondernemingsvormen gaat het bij een coöperatie nooit om het genereren van zo veel mogelijk winst. Het gaat een coöperatie primair om het voorzien in de belangen van de leden. Dát staat voorop. Altijd. De leden bepalen op democratische wijze wat de coöperatie voor ze moet doen om deze meerwaarde te realiseren. Zij sluiten ook een overeenkomst met de coöperatie over het leveren aan of kopen van producten of diensten van de coöperatie. Het coöperatieve bedrijf moet economische continuïteit hebben, en dus winstgevend zijn. Winst maken is daarmee voor coöperaties een middel, geen doel.